เอกสาร และขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ลบ แก้ไข

เอกสารที่ใช้ในการขอ Visa ประเทศอังกฤษ

1.ใบสมัคร VAF9 (PBS Tier 4 General Student) กรอก o­nline แล้วปรินท์ออกมา
2.Appendix 8 – กรอกด้วยมือ
3.หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือก่อนเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และมีหน้าว่างเหลืออยู่ทั้งสองด้าน พร้อมสำเนาหน้าแรก
4.หนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม (ถ้ามี)
5.บัตรประชาชนตัวจริง และ สำเนาที่ต้องแปลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
6.ทะเบียนบ้านตัวจริงและ สำเนาที่ ต้องแปลรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
7.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน เป็นรูปหน้าเต็ม มีความชัดเจนสูง และมีพื้นหลังเป็นสีขาว
8.หลักฐานการศึกษาที่ผ่านมาล่าสุด เช่น ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ Transcript เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา
9.ใบรับรองการตรวจร่างกายปลอดเชื้อวัณโรค (TB) จากสถาบัน IOM พร้อมสำเนา
10.หลักฐานการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ (ข้อใดก็ได้)
# ผลสอบ test ภาษาอังกฤษ
# จดหมายจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย ว่าเคยเรียนภาษาอังกฤษ
# จดหมายจากสถาบันภาษา
11.หลักฐานทางด้านการเงิน - PBS 10 คะแนน
# Statement ที่มีชื่อผู้สมัครอยู่ จะเป็นบัญชีที่เป็นชื่อร่วมก็ได้ พร้อมสำเนา
# ต้องมีเงินอยู่ในบัญชีไม่น้อยกว่า 28 วัน มากกว่า 7200 ปอนด์ หรือ 400,000 บาท* ไม่รวมค่าโครงการ
12.Visa letter ตัวจริง (จดหมายตอบรับจากโรงเรียน) – PBS 30 คะแนน (Agency จัดหาให้ ประมาณ 7 วันหลังจากจ่ายค่าโครงการ Work and Study in UK)

# หลักฐานการจ่ายเงินค่าโครงการ Work and Study in UK
# หลักฐานการจองที่พักอาศัย (accommodation)
13. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 7,450 บาท ในรูปของตั๋วแลกเงิน หรือแคชเชียร์เช็ค* สั่งจ่าย ในนาม “British Embassy Bangkok” (ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเงิน)

เอกสารทุกชนิด ต้องเป็นภาษาอังกฤษ และ ต้องมีทั้งตัวจริงและสำเนา


ขั้นตอนและวิธีการยื่นขอ VISA ประเทศอังกฤษ


1. กรอกใบคำร้องได้ที่ www.vfs-uk-th.com/thai submit และพิมพ์แบบฟอร์ม
2. จองวันเพื่อไปยื่นเอกสารผ่าน website
3. การยื่นขอ VISA สามารถยื่นขอ VISA ประเทศอังกฤษได้ที่ บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย)จำกัด โดยทุกคนต้องไปยื่นขอคำร้องด้วยตนเอง เนื่องจากจะถูกเก็บข้อมูลทางชีวภาพ คือ ทำการสแกนนิ้วมือ และถ่ายรูปดิจิตอล

สถานที่ยื่นขอ VISA

บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 2 (ติดกับ AUA) ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


เวลาทำการของศูนย์รับคำร้อง

• เวลาในการยื่นคำร้อง : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 15.00 น.
• เวลาในการรับหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 15.00 น. – 16.00 น.


** ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการขอ VISA สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 02-800 8050 หรือ www.vfs-uk-th.com/thai

** สามารถติดตามผลวีซ่าได้จาก www.vfs-uk-th.com/thai/tracks.aspx

ระยะเวลาในการยื่นคำร้อง และการติดตามผล

โดยปกติถ้าไม่เรียกสัมภาษณ์ จะให้เวลาเพียง 3-5 วันทำการ แต่ถ้ามีการสัมภาษณ์ให้เผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 เดือน

วิธีรับหนังสือเดินทาง

ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางของท่านได้โดยมีทางเลือก 2 ทางดังนี้:
1. มารับพาสปอร์ตที่ศูนย์ยื่นคำร้องวีซ่าฯ ณ ที่ๆท่านมาสมัคร ผู้สมัครต้องนำ
• ใบเสร็จตัวจริง
• สำเนาหนังสือเดินทางที่มีตราแสตมป์ ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
2. ในกรณีให้ผู้อื่นมารับแทน เอกสารที่ต้องเตรียมมามีดังนี้
• ใบเสร็จตัวจริงออกให้โดยศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ ณวันที่ท่านมาสมัคร
• หน้าพาสปอร์ตที่มีตราแสตป์ของบริษัท วี เอฟ เอส (ไทยแลนด์) จำกัด
• หนังสือมอบอำนาจจากผู้สมัคร หากผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถให้ผู้ปกครองมารับหรือเซ็นต์มอบอำนาจแทนได้
• ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่มารับแทน วัน - เวลารับหนังสือเดินทาง : วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 15:00 – 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุด)
3. รับหนังสือเดินทางโดยใช้บริการ บริษัทจัดส่งเอกสารจีดีเอ ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการจัดส่งหนังสือเดินทางไปยังศูนย์รับเอกสารของบริษัทจี ดี เอ ที่ใกล้ที่สุดโดยบริษัทจัดเอกสารจี ดี เอ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเดินทางของผู้สมัครที่แจ้งความจำนงใช้บริการไปศูนย์ให้บริการที่ผู้สมัครเลือกไว้

หมายเหตุ: ค่าบริการจัดส่งเอกสารต้องชำระพร้อมกับค่าธรรมเนียมวีซ่าในวันที่ท่านมาทำการสมัคร ค่าบริการจัดส่งคืนหนังสือเดินทาง:
• ในพื้นที่เขต กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล : 180 บาท
• ในต่างจังหวัด : 310 บาท (เชียงใหม่, ชลบุรี, สมุทรสาคร, ภูเก็ต และปริมณฑล)
• ภาคอีสาน (อุดรธานี) : 440 บาท
• ประเทศลาวและกัมพูชา : 700 บาท


สนใจสอบถามรายละเอียดโครงการ Work and Study in UK
พี่ต้น โทร. 085-440-4884
Au Pair Thailand สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต


ชั้น 3 โซน Campus Park ฝั่งเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

เลขที่ 94 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

e-mail : rangsit@aupairthailand.com


http://www.workstudyuk.com/


http://workstudyuk-rangsit.hi5.com/


 
โดย inging ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 3 ก.ค. 52 16:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 157,849 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 157,849 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย supichcha
IP : 58.9.169.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

คำฮิต

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , หลักสูตร ป.โท , หลักสูตร ป.เอก , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตSocialFeed , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ , วันปิยมหาราช , วันลอยกระทง