น้องๆคิดว่าอะไรคือข้อดีของน้ำท่วม?

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 329 คน
ณ 14/11/2018 01:05
  1. ได้เห็นน้ำใจและความสามัคคีของคนไทย
  2. ได้ลอยกระทงที่บ้าน ไม่ต้องไปไหนไกล ^ ^
  3. ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว
  4. ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด เพราะหนีน้ำท่วม
  5. ได้ความรู้เกี่ยวกับน้ำท่วมมากขึ้น
  6. ได้รู้จักสภาำพทางภูมิศาสตร์ ของบริเวณที่น้ำท่วมและเป็นจุดเสี่ยง
  7. ได้มีโอกาสช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของ...อิ่มบุญ
  8. ได้มีเวลาในการอ่านหนังสือมากขึ้น
48.6%
1. ได้เห็นน้ำใจและความสามัคคีของคนไทย
3.6%
2. ได้ลอยกระทงที่บ้าน ไม่ต้องไปไหนไกล ^ ^
5.2%
3. ได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว
3.0%
4. ได้ไปเที่ยวต่างจังหวัด เพราะหนีน้ำท่วม
6.4%
5. ได้ความรู้เกี่ยวกับน้ำท่วมมากขึ้น
10.9%
6. ได้รู้จักสภาำพทางภูมิศาสตร์ ของบริเวณที่น้ำท่วมและเป็นจุดเสี่ยง
7.6%
7. ได้มีโอกาสช่วยเหลือและบริจาคสิ่งของ...อิ่มบุญ
14.6%
8. ได้มีเวลาในการอ่านหนังสือมากขึ้น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล

Out of resources when opening file './eduzones_blog/member.MYD' (Errcode: 24) Error no:23