คุณคิดว่า!! ควรประกาศผลแอดมิชชันใหม่หรือไม่

จำนวนโหวตทั้งสิ้น 908 คน
ณ 19/04/2018 22:29
  1. ควร
  2. ไม่ควร
99.9%
1. ควร
0.1%
2. ไม่ควร

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพล


แสดงความคิดเห็น


สมการ = ถ้ารูปที่เห็นไม่ชัดเจนคลิกที่นี่