รู้จักอาเซียน

ลบ แก้ไข


รู้จักอาเซียน

            คำว่า “อาเซียน” มาจากตัวย่อ ASEAN ในชื่อภาษาอังกฤษของ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” คือ The Association of Southeast Asian Nations สมาคมดังกล่าวถือกำเนิดจากการประกาศ “ปฎิญญากรุงเทพ” (Bangkok Deslaration) ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 เพื่อให้เป็นสมาคมความร่วมมือในระดับภูมิภาคของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
            นับตั้งแต่วันก่อตั้ง อาเซียนได้พยายามแสดงบทบาทในการธำรงรักษา ละส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญร่วมกันในภูมิภาค มีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนพัฒนาการเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม จนเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทำให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากขึ้น ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม รวมไปถึงประเทศที่เคยอยู่ค่ายคอมมิวนิสต์มาก่อนด้วย เช่น เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด
            ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา มีปาปัวนิวกินีกับติมอร์ตะวันออกที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเข้าเป็นสมาชิก

หน่วยงานของอาเซียนที่สำคัญ
สำนักเลขาธิการอาเซียน หรือ ASE AN Secretariat อยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (ASEANSecretary-General) เป็นหัวหน้าสำนักงานมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี
            สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ หรือ ASEAN National Secretariat เป็นหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอาเซียนในประเทศนั้นและติดตามผลการดำเนินงาน สำหรับประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ

ข้อมูลเฉพาะของอาเซียน
  • ความสำคัญ อาเซียนมีพัฒนาการจนเป็นองค์กรสำคัญระดับภูมิภาคของโลกคล้ายกับสหภาพยุโรป โดยมีเป้าหมายในการรวมตัวกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในนาม ประชาคมอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 2558
  • ประธานอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย (พ.ศ.2554) อยู่ในตำแหน่ง 1 ปี หมุนเวียนไปตามตัวอักษรชื่อประเทศในภาษาอังกฤษตัวแรก
  • เลขาธิการอาเซียน ดรสุรินทร์ พิศสุวรรณ (พ.ศ.2551-2555) อยู่ในตำแหน่ง 5 ปี โดยการคัดเลือกของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีที่ตั้งสำนักงานอาเซียนอยู่ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซีย
  • ประเทศสมาชิก มีจำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ส่วนประเทศที่เป็นสมาชิกต่อมา คือ บรูไนดารุสซาราม เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา (ติมอร์ตะวันออกและปาปัวนิวกินีอยู่ระหว่างการพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าเป็นสมาชิก โดยไม่ขัดต่อกฎบัตรประชาคมอาเซียน) พื้นที่อาเซียน (รวมกันทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน 4,464,322 ตารางกิโลเมตร
  • ประชากรอาเซียน มีประชากรประมาณ 575 ล้านคน หรือ ประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรโลก
  • เอกสารสำคัญที่เป็นข้อตกลงในอาเซียน ปฏิญญากรุงเทพ (พ.ศ. 2510) และกฎบัตรอาเซียน (ลงนามเมื่อ พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ 15 ธันวาคม 2551)
  • ประเทศคู่เจรจาทางเศรษฐกิจการค้า สังคม จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย แคนาดา และสหภาพยุโรป
  • สินค้าส่งออกของอาเซียน คือ น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซธรรมชาติ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องจักร เคมีภัณฑ์


ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากหนังสือ รู้จักประชาคมอาเซียน สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์
 

 

loading...


โดย MadamRead ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 22 พ.ค. 55 10:44 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 6,943 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 6,943 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง