มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัว “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”

ลบ แก้ไข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัว “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดตัว “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน”
เน้นนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัย
ภายใต้แนวคิด “การนำความรู้ไปบริการสังคม”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” (Thammasat Academic Expo for the People) ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โชว์นวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านวิชาการและงานวิจัยของกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้แนวคิด “การนำความรู้ไปบริการสังคม” (Service learning) มุ่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคม พิธีเปิดงานโดย นายสุภัทร จำปาทอง (ขวา) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ (ซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไฮไลท์ภายในงาน เช่น นิทรรศการสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาทางสุขศาสตร์ โดยคณะแพทยศาสตร์ และนิทรรศการงานวิชาการและบริการประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา ตลอดจนการจัดแสดงโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคม และโครงงานวิชา “พลเมือง” (TU 100)

โดยโครงงานการเรียนการสอนโดยการบริการสังคมจะมีการแข่งขันชิงชนะเลิศอันดับหนึ่งของแต่ละสาขาคือ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ เวทีกลาง ศูนย์สอบสองชั้น ๒ (เดอะเด็ค) ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ และการจัดแสดงโครงงานวิชา “พลเมือง” (TU 100) ที่จะมีการนำเสนอเป็นบูธทั้งหมด 180 โครงงาน ประกอบด้วย โครงงานบริการสังคมแก้ปัญหาในชุมชนที่อยู่รอบมหาวิทยาลัย และโครงงานบริการสังคมแก้ปัญหาในมหาวิทยาลัย โดยจัดแสดงที่ศูนย์สอบสองชั้น 2 (เดอะเด็ค) ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ และจะมีการแข่งขันชิงชนะเลิศ ณ เดอะเซอร์เคิล (โรงยิม) ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2557


สำหรับผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นที่ได้จัดแสดงภายในงาน ได้แก่
1. รถพลังลมอัด (Compressed air car) รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์พลังลมอัด ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก ผลงานโดย ดร. ยศวีร์ ยศกำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. 'หมากรุกไทยยักษ์' (Thai giant chess) เป็นศิลปะร่วมสมัย และสามารถเล่นได้จริง โดยเบี้ยหงายกลายเป็นเม็ดได้ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหมากรุกไทย บนกระดานขนาด 80 x 80 เซนติเมตร สูง 100 – 125 เซนติเมตร จำนวน 64 ช่อง  ผลงานโดย อาจารย์จิระเดช มีมาลัย และ อาจารย์พรพิไล มีมาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์
3. ธรรมาแทรนส์ ThammaTRANS (Shuttle Bus Tracking Application) แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนสำหรับติดตามแบบเรียลไทม์ว่ารถเมล์ที่ต้องการขึ้นอยู่ที่ไหนแล้ว โดยใช้สำหรับรถชัตเติลบัสในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตและจะใช้สำหรับรถตู้และรถโดยสารอื่น ๆ ต่อไป โดยผู้ร่วมงานธรรมศาสตร์วิชาการฯ สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ThammaTRANS มาใช้ในการดูรถชัตเติลบัสที่ให้บริการในงานได้ (สาย Expo 1 และ Expo 2) ผลงานโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมบริการเพื่อประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ รวมทั้งการแนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะที่เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พร้อมกันนี้ ยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ มากมายโดยชุมนุมและกลุ่มนักศึกษาต่างๆ อาทิ การแสดงงิ้วล้อการเมืองของคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงาน “ธรรมศาสตร์วิชาการเพื่อประชาชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชน และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง โดยผลงานที่นำมาจัดแสดงเป็นการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาของนักศึกษาและคณาจารย์ จนได้ผลงานวิชาการและงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คาดหวังว่า ผลงานวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนโครงงานเพื่อบริการสังคมต่าง ๆ ที่จัดแสดงในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม และผู้สนใจในองค์ความรู้เหล่านี้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ประเทศชาติต่อไป
 loading...


โดย mooBo ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 พ.ย. 57 14:59 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 984 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 984 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง