นอร์ทกรุงเทพ รับ ปริญญา

ลบ แก้ไข

ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ แก่นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในฐานะผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและเป็นนักบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรม มีความรอบรู้และประสบการณ์กว้างขวางในหลายสาขา ทั้งในด้านการเกษตร การวิจัย เศรษฐศาสตร์ พัฒนาชุมชน และการบริหารจัดการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งองคมนตรีและกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล

         ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ เอสแบค-สะพานใหม่ และโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ เอสแบค-นนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2551 ห้องประชุมเอราวัณ วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พหลโยธิน 52 วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552

 

 

           เมื่อเวลา 17.30 . ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จำนวน 480 คน พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ เอสแบค - สะพานใหม่ จำนวน 971 คน และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ เอสแบค - นนทบุรี จำนวน 83 คน รวมผู้สำเร็จการศึกษาจากทั้ง 3 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,535 คน

 

 

โอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่า " บัณฑิตจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ในวิทยาการที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมา และเป็นบุคคลที่สังคมคาดหวังว่าจะสามารถเป็นผู้นำด้านต่างๆได้ ทั้งยังต้องนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม โดยยึดหลักแห่งความเป็นผู้นำ อันได้แก่ การเป็นผู้นำทางความรู้ คือ การนำความรู้มาเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพที่สุจริต และพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การเป็นผู้นำทางความดี คือ ต้องประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเป็นผู้นำด้านความสามัคคี คือ ต้องเป็นผู้นำในการปรองดองการประนีประนอมทางความคิดที่แตกต่างกันในสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ถ้าบัณฑิตทั้งหลายได้นำสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไปปฏิบัติใช้ในชีวิต ความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้นทั้งตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ "

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ.กัลยาณี www.northbkk.ac.th/

 

 

 

อ.น้อง

 

ชุมชนการศึกษาออนไลน์ อันดับ 1

 

ศูนย์ข่าวการศึกษา ที่เป็นมากกว่า การศึกษา

 

ทุนการศึกษาดีดี มีทั่วโลก

 

ช้อปปิ้ง การศึกษา ออนไลน์

 

หนังสือออนไลน์ เพื่อคนการศึกษา

 

ชุมชน เพื่อนเพื่อเพื่อน ออนไลน์

 

โปรแกรมช่วยแอดมิสชั่นส์ ไม่ให้พลาด

 

 

พิเศษสุด....สำหรับผู้ที่สนใจ Pocket Book สาขาแห่งอนาคต เล่ม 2

สามารถสั่งซื้อได้แล้ว ที่นี่ EZ Shopping

เฉพาะ 100 คนแรกเท่านั้นที่สั่งจองวันนี้ รับทันที E-Magazine

เรื่อง การเลือกคณะ ฟรี 1 เล่ม ดูตัวอย่าง ได้ที่นี่ www.108ezine.com/

หรือโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ 0-2561-5455-7 ต่อ 16 มือถือ 08-46800660 รับหนังสือทางไปรษณีย์

วิธีสั่งซื้อง่าย ๆ พิมพ์ชื่อ-สกุล พร้อมเบอร์โทรและอีเมล์ ส่ง sms มาได้ที่ ปุ๋มปิ๋ม 084-6800660

 

loading...


โดย หมูหวาลย์ แห่งประเทศไทย ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 31 มี.ค. 52 16:21 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 29,015 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29,015 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง