มอบ 40 ทุน ผู้นำอัจฉริยะสากลสู่อาเซียนปี 3
โครงการมอบทุนพิเศษ "ผู้นำอัจฉริยะสากลสู่อาเซียนปีที่ 3" (World Genius Challenge 2012 for ASEAN Season 3) ชิง 40 ทุนเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 12 วัน ติดตามผล 12 เดือน มูลค่า 420,000 บาทต่อทุน ชิงรางวัลถ
โดย tui sakrapee 23/03/2555 12:41 ผู้ชม 2836
มจพ.มอบทุน เรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์
รศ.ดร. เสนอ คุณประเสริฐ ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ
โดย tui sakrapee 22/03/2555 21:31 ผู้ชม 3797
Australian Development Scholarshipsเรียน ป.ตรี-โท-เอก
Australian Development Scholarshipsเรียน ป.ตรี-โท-เอก Australian Development Scholarships (ADS) มอบทุนการศึกษาระยะยาวจำนวนหลายทุนให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก รวมถึงสายอาชีพ โดยทุนจ
โดย tui sakrapee 21/03/2555 15:04 ผู้ชม 1988
ม.หอการค้าไทยขยายรับทุนรัตนมงคลถึง 27มี.ค.นี้
ม.หอการค้าไทยขยายรับทุนรัตนมงคลถึง 27มี.ค.นี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบ "ทุนรัตนมงคล" โดยขยายเวลารับสมัครในคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 20ทุน ไปจนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2555 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
โดย tui sakrapee 21/03/2555 15:03 ผู้ชม 2609
ทุน UTCC GOLD ม.หอการค้าไทย ขยายรับถึงสิ้นมี.ค.นี้
ทุน UTCC GOLD มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2555 ในคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการยกเว้นกึ่งหนึ่งเฉพาะค่าหน่วยกิต 20ทุนขยายเวลารับสมัครถึง 30 มีนาคม 2555 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา สําเร็จการ
โดย tui sakrapee 21/03/2555 15:01 ผู้ชม 3280
ก.พ.เปิดคัดป.โท – ป.เอก รับทุนวิจัย
ก.พ.เชิญผูที่กําลังทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธในหลักสูตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตที่เกี่ยวของ กับการบริหารทรัพยากรบุคคล และคาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ สงวิทยานิพนธ/สารนิพนธเพื่อขอรับทุนมูลนิธิ
โดย tui sakrapee 21/03/2555 15:00 ผู้ชม 2374
รัฐบาลไต้หวันแจกทุนจบม.6 เรียนฟรีปิดรับ31มี.ค.นี้
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย เตรียมรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อทุนการศึกษาไต้หวันประจำปี พ.ศ.2555 โดยผู้ที่จะขอรับทุนได้ต้องจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป มีผล
โดย tui sakrapee 18/03/2555 13:11 ผู้ชม 2269
ทุนพานาโซนิค ไปเรียนที่ญี่ปุ่นรับถึง7เม.ย.นี้
โครงการทุนการศึกษาพานาโซนิค ประกาศมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555 เพื่อไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น โดยรับผู้ที่จบด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง และจะต้องสอบผ
โดย tui sakrapee 18/03/2555 13:09 ผู้ชม 2075
345 ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ปิดรับ31มี.ค.นี้
รัฐบาลเกาหลีใต้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นักศึกษาต่างชาติทั้งจากประเทศพัฒนาและกำลังพัฒนา รวมทั้งไทย จำนวน 345ทุน ประจำปีการศึกษา 2012-2013เพื่อเปิดโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาแ
โดย tui sakrapee 18/03/2555 13:06 ผู้ชม 2005
แบงค์กรุงไทยให้ทุนต่อป.โทใน-นอกประเทศ
บมจ. ธนาคารกรุงไทยมีแผนในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพสูง รองรับการขยายธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างความเติบโต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนจึงมีความประสงค์ที่ จะรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษ
โดย tui sakrapee 16/03/2555 13:52 ผู้ชม 3083
หน้า : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > ... >>
VOTE : นักศึกษาคาดว่าจบการศึกษามาจะได้ทำงานตรงสายหรือไม่